top of page
self-esteem course cover blog page.jpg
  • พิชาวีร์ เมฆขยาย

คนไม่รักตัวเองทำลายความสัมพันธ์ได้อย่างไร


คนไม่เห็นค่าตัวเอง, รักตัวเอง, By Pichawee

คุณคงไม่แปลกใจ หากจะมีงานวิจัยมากมายที่ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ‘ความรู้สึกว่าฉันไร้ค่า’ และ ‘ความรู้สึกเกลียดตัวเอง’ เป็นตัวบ่อนทำลายความสัมพันธ์อย่างรุนแรง คนที่มองไม่เห็นคุณค่าตัวเองจะประเมินความรักของคนรักต่ำกว่าความจริงเสมอ มีแนวโน้มมองความสัมพันธ์ในแง่ร้าย มองคนรักในแง่ร้าย เพราะพวกเขาแทบไม่เชื่อว่าจะมีคนดีๆ มารักพวกเขาได้ ผลลัพธ์ก็คือ คนเหล่านี้จะไม่ค่อยพอใจกับความสัมพันธ์และมักจะระแวงว่าความรักคงจะจบไม่สวยในอนาคต นอกจากนี้ คนที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองมีคุณค่าเพียงพอรึเปล่าจึงมักวิตกกังวลในความรัก และกลัวการถูกหักหลังและนอกใจอย่างมาก ซึ่งคุณจะสังเกตได้ว่า คนเหล่านี้มักจะตีความปฏิกิริยาต่างๆ ของคนรักในแง่ลบซะส่วนใหญ่ ไม่ใช่แค่การทำลายความสัมพันธ์ที่มีอยู่ แต่คนที่ไม่รักตัวเองมีแนวโน้มจะพาตัวเองไปเลือกความสัมพันธ์ที่ไม่ดีซักเท่าไหร่ และเลือกคนรักที่ไม่ค่อยให้เกียรติตัวเองด้วย เพราะมีผลการวิจัยที่พิสูจน์ว่าคนที่มองตัวเองไม่ค่อยมีค่านั้น มีแนวโน้มจะเลือกคนที่ปฏิบัติกับพวกเขาสอดคล้องกับที่พวกเขามองตัวเอง พูดง่ายๆ ว่า หากพวกเขามองว่าตัวเองไม่มีค่าเท่าไหร่ พวกเขาก็เลือกจะเชื่อคนนิสัยไม่ดีที่ปฏิบัติกับพวกเขาไม่ดี เพราะมันสอดคล้องกับความเชื่อของพวกเขาเอง (หากมีคนดีมาปฏิบัติกับพวกเขาดีๆ พวกเขาจะมองว่ามันเหลือเชื่อเกินไป ไม่ตรงกับความเชื่อของตัวเอง) คนที่มองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรมีความสุข ดังนั้นจึงมีแนวโน้มจะอดทนได้มากเวลาที่ใครมาปฏิบัติแย่ๆ แต่ช้าก่อน ไม่ได้แปลว่าคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองสุดๆ เข้าขั้นมั่นหน้า และ Self สุดๆ (คนที่มี self-esteem สูงเกินไปจนเข้าขั้นเป็นพวกหลงตัวเอง หรือ Narcissism) จะมีความสัมพันธ์ที่ดีเสมอไป เพราะคนเหล่านี้ก็จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล และจองหองพองขน คนเหล่านี้มักจะเลือกคนรักที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของตัวเองถูกยกระดับขึ้น เช่น หน้าตาดีสุดๆ รวยสุดๆ หรือประสบความสำเร็จสุดๆ ผลลัพธ์ก็คือ แทนที่จะมีความสัมพันธ์ที่แท้ทรู แต่กลับกลายเป็นการเล่มเกม เพื่อสนับสนุนอีโก้ของตัวเอง และแล้วก็มักจะจบลงในเวลาอันสั้นเสมอ (ดังจะเห็นได้จากดารา เซเลบหลายๆ คนที่รักๆ เลิกๆ กันอยู่เสมอ) ดังนั้น คนที่มั่นใจในตัวเองสุดๆ (มี self-esteem สูงมากๆ) ก็ยังไม่การันตีว่าจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเสมอไป เพราะพวกเขามีแนวโน้มจะรีบตีตัวออกห่างเมื่อเริ่มมองเห็นปัญหาความสัมพันธ์ แทนที่จะหันมาเผชิญหน้าและร่วมแก้ไขกันไป และอาจป้ายความผิดให้กับอีกฝ่ายว่าเป็นคนผิดที่ทำให้ความสัมพันธ์ย่ำแย่ สิ่งที่จะช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีนั้น กลับกลายเป็นการรักตัวเองในระดับที่เหมาะสม ยอมรับตัวเองได้ทั้งข้อดีข้อเสีย มองว่าตัวเองก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่สมควรได้รับความรักที่ดี เห็นว่าตัวเองก็เป็นคนที่มีคุณค่าคนหนึ่งโดยไม่ต้องให้ใครมายืนยัน ชื่นชม หรือยอมรับ ที่มา บทความจาก Juliana Breines Ph.D. เรื่อง Why You Have to Love Yourself First

Comments


bottom of page