top of page
self-esteem course cover blog page.jpg
  • พิชาวีร์ เมฆขยาย

ความเสี่ยงของคนไม่รักตัวเอง


รักตัวเอง

คนไม่รักตัวเองนั้นน่าสงสาร

เพราะพวกเขาต้องคอยแสวงหาคนอื่น

มาแสดงความรักพวกเขาตลอดเวลา

พวกเขามักไม่ปกป้องตัวเอง

เวลาที่มีคนมาทำร้ายจิตใจ

ไม่แม้กระทั่งจะเดินออกมาจากตรงนั้น


พวกเขาไม่ชอบแสวงหาสิ่งดี ๆ

ที่ทำให้ชีวิตเจริญขึ้น

แต่กลับทำร้ายตัวเอง

ด้วยการยัดเยียดแต่ขยะและสิ่งไม่ดี

สิ่งที่ทำให้ไม่มีความสุข

และฉุดชีวิตไม่ให้ก้าวหน้าไปไหน


พวกเขาไม่ยินดีกับสิ่งไหน ๆ ในตัวเอง

บ้างก็บอกว่าตัวไม่มีอะไรดี

แต่กลับอยากได้แบบอื่นและอยากเป็นคนอื่น

พวกเขาชอบกดดันตัวเองเกินจริง

และไม่เคยเข้าใจเลยว่า

ตัวเองคือคนธรรมดาที่ไม่สมบูรณ์แบบ

ที่อาจพลาดได้บ้าง ล้มเหลวได้บ้าง


บางครั้งพวกเขาก็ดูถูกตัวเอง

หลายครั้งที่พวกเขาชอบพูดถึงตัวเองในทางลบ

บ้างก็ว่าทำไม่ได้หรอก

บ้างก็ว่าไม่มีความสามารถ

ทั้งที่ยังไม่เคยลองด้วยซ้ำ

ที่สำคัญพวกเขาไม่กอดตัวเอง

ไม่เคยบอกรัก และไม่เคยภูมิใจ สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครอยากรักคนไม่รักตัวเองหรอก

เพราะเจ้าตัวยังไม่รักเลย แล้วคนอื่นจะรักลงได้ยังไง

Comments


bottom of page